• หน้าแรก
 • สะสมคะแนน
 • เช็คคะแนน & แลกของรางวัล
 • กติกา
 • • ใบเสร็จที่ซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 15 ต.ค. 61 - 31 ม.ค. 62 สามารถร่วมรายการได้    • สะสมคะแนนได้ถึงวันที่ 15 ก.พ. 62    • แลกของรางวัลได้ถึงวันที่ 28 ก.พ. 62 เท่านั้น
  • ใบเสร็จที่ซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 15 ต.ค. 61 - 31 ม.ค. 62 สามารถร่วมรายการได้
  • สะสมคะแนนได้ถึงวันที่ 15 ก.พ. 62
  • แลกของรางวัลได้ถึงวันที่ 28 ก.พ. 62 เท่านั้น

  เช็คคะแนน
  & แลกของรางวัล

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  © สงวนลิขสิทธิ์ 2561 บริษัท ฟอนเทียร่า แบรนด์ส (ประเทศไทย) จำกัด