• หน้าแรก
 • สะสมคะแนน
 • เช็คคะแนน & แลกของรางวัล
 • กติกา
 • • ใบเสร็จที่ซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 15 ต.ค. 61 - 31 ม.ค. 62 สามารถร่วมรายการได้    • สะสมคะแนนได้ถึงวันที่ 15 ก.พ. 62    • แลกของรางวัลได้ถึงวันที่ 28 ก.พ. 62 เท่านั้น
  • ใบเสร็จที่ซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 15 ต.ค. 61 - 31 ม.ค. 62 สามารถร่วมรายการได้
  • สะสมคะแนนได้ถึงวันที่ 15 ก.พ. 62
  • แลกของรางวัลได้ถึงวันที่ 28 ก.พ. 62 เท่านั้น

  สะสมคะแนน

  ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีที่เข้าร่วมจะต้องเป็นใบเสร็จที่ซื้อ
  สินค้าระหว่าง 15 ตุลาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 เท่านั้น
  แนบไฟล์ (ไฟล์ .jpg, .png, .pdf เท่านั้น)
   
  ใบเสร็จที่ถูกต้องตามกติกา
  1. สินค้ายกลังไม่ร่วมรายการ
  2. ไม่ใช่บิลเงินสดที่เขียนด้วยลายมือ
  3. ภาพถ่ายใบเสร็จต้องเห็นข้อมูลเหล่านี้ครบถ้วนและชัดเจน ได้แก่
  - ชื่อ หรือโลโก้ ของห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าที่ร่วมรายการ
  - วันที่ที่ซื้อสินค้า
  - เลขที่ใบเสร็จ
  - รายการสินค้าและจำนวนเงินที่ซื้อ
  4. กรุณาเก็บเอกสารใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานการรับรางวัล

  กรุณากรอกยอดซื้อสินค้าตามใบเสร็จ

  ระบบจะคำนวณคะแนนให้ตามกลุ่มสินค้า
  ยอดตามใบเสร็จ จะได้รับ
     
  นมยูเอชทีแอนลีน มอฟแม็กซ์
  180 มล. และ 180 มล. แพ็ค 4
  รสชาติใด ขนาดใดก็ได้
   
    บาท
  ยอดตามใบเสร็จ จะได้รับ
     
  นมผงแอนลีน มอฟแม็กซ์
  รสชาติใด ขนาดใดก็ได้
   
    บาท
     
  นมยูเอชทีแอนลีน มอฟแม็กซ์
  สูตรแคลเซียมเข้มข้น 125 มล. และ
  125 มล. แพ็ค 4 รสชาติใดก็ได้
   
    บาท
  ส่ง

  คะแนนจากการส่งใบเสร็จวันนี้ (ก่อนตรวจสอบ)

  0

  คะแนน

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  © สงวนลิขสิทธิ์ 2561 บริษัท ฟอนเทียร่า แบรนด์ส (ประเทศไทย) จำกัด